Voetgangers Vereniging Nederland

Wij willen Voetgangers verenigen om samen op te komen voor een land waar wandelen fijn, gezond en veilig is. 

Onze Visie:      

Wij willen voetgangers verenigen om samen op te komen voor een land waar wandelen fijn, gezond en veilig is. Voetgangers zijn onmisbaar voor de openbare ruimte.

Lees verder

Te voet is er ruimte om elkaar te ontmoeten.
Voetgangers zorgen met elkaar voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen.
Maar hun veiligheid is in het geding door steeds meer en sneller rijdende fietsers en ander snelverkeer. Te voet gaan wordt gevaarlijk.
Slow mobility moet weer de aandacht krijgt die het verdient.

Wij willen met elkaar ervoor zorgen dat overheden weer oog krijgen voor de leefbaarheid van onze omgeving voor voetgangers, zij zorgen voor een leefbare openbare ruimte.

Te voet gaan:

Is sociaal en gezond

Is duurzaam en leefbaar

Is goed voor het milieu en klimaat

Lees verder

Combineert goed met OV gebruik

Is goed voor kwalitatieve openbare ruimtes: voetgangers ontmoeten anderen.

Past bij een Groene stad

Geeft aandacht voor het aanbod van lokale middenstanders

Vereist naast fietsnetwerken ook loopnetwerken

Vereist objectieve verkeersveiligheid

Is de meest natuurlijke, goedkope maar ook meest kwetsbare mobiliteit

Is voor alle culturen.

Activiteiten

Wat:

Formuleren van richtlijnen voor concreet eenduidig voetgangersbeleid dat recht doet aan het de veiligheid, het sociale belang en het welbevinden van wandelaars.

Lees verder

Vergroten van het bewustzijn over de betekenis van wandelen bij publiek en beleidsmakers.
Faciliteren van kennis over de merites van het wandelen voor de gezondheid en in de openbare ruimte sociale cohesie in buurten.
De filosofie over het belang van wandelen en slow mobility voor de publieke ruimte uitdragen via social media.
Het zelfbewustzijn van voetgangers, wandelaar vergroten door het belang van hun activiteiten voor een leefbare publieke ruimte zichtbaar en herkenbaar te maken en door voorbeelden van een leefbare sociale ruimte te delen met de wandelaar.

Waar:

Onze ideeën uitdragen via websites, social media, folders, spreekbeurten en inspraak en publiciteit in lokale en landelijke pers. 

Lees verder

Combineert goed met OV gebruik

Is goed voor kwalitatieve openbare ruimtes: voetgangers ontmoeten anderen.

Past bij een Groene stad

Geeft aandacht voor het aanbod van lokale middenstanders

Vereist naast fietsnetwerken ook loopnetwerken

Vereist objectieve verkeersveiligheid

Is de meest natuurlijke, goedkope maar ook meest kwetsbare mobiliteit

Is voor alle culturen.

Samenwerken:

Samenwerking aangaan met organisaties voor andere gebruikers van de openbare ruimte, zowel particuliere groepen als organisaties voor openbaar vervoer.

Lees verder

Samenwerken met organisaties landelijk en internationaal die het belang van de voetganger voor ogen hebben.
Verenigen van mensen die de positie van de voetgangers in hun eigen buurt, regio willen bevorderen.
Stimuleren van grass root initiatieven die de voetgangersbeleving en voetgangersmogelijkheden bevorderen en innovatieve vervoersoplossingen concipiëren.

Tegenover wie:

Wij willen pro-actief contact zoeken met planmakers op lokaal en landelijk niveau om voetgangersvriendelijke mobiliteitsoplossingen te bevorderen.

Lees verder

Volgen en beïnvloeden van overheidsbeleid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Inspreken bij beleidsvoornemens lokaal en landelijk.
Pro-Actief contact zoeken met planmakers op lokaal en landelijk niveau.
Motiveren van politici en planners om rekening te houden met de belangen van voetgangers en oog te krijgen voor de ‘walkability’ van de publieke ruimte en dit in al hun beslissingen te laten doorwerken. Dit inclusief de structuur van de openbare ruimte, snelheid van fietsers en andere voertuigen, en toegankelijkheid van gebouwen en voetpaden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Patty Muller, oprichter en voorzitter, Vera Steenhart, Linda Hegeraad, secretaris  en Michel de Groot, penningmeester.

LINDA HEGERAAD
Secretaris

MICHEL DE GROOT
Penningmeester

PATTY MULLER
Voorzitter

Vera Steenhart

Bestuurslid

Vera Steenhart

Bestuurslid

XXX
Regievertegenwoordiger Nijmegen

Regiovertegenwoordigers

Voor elke regio zijn er regievertegenwoordigers die contacten met regionale burgers, overheden en organisaties onderhouden

WILMA DE BUCK
Regiovertegenwoordiger Utrecht

BERRY DEN BRINKER
Regiovertegenwoordiger Amsterdam

HANIFE BAL
Regiovertegenwoordiger Rotterdam

Ben jij onze volgende
Regiovertegenwoordiger?

Vereniging

Geef je op als lid via dit e-mailadres: info@voetgangersverenigingnederland.nl. Het kost niets, maar een bijdrage aan onze kosten is altijd fijn. Een keer per jaar, of zo vaak als zinvol is, organiseren we een Algemene Leden Vergadering. Eerst nog via Zoom maar hopelijk als gauw real Life.
We zijn ook op zoek naar regionale vertegenwoordigers. Dus als je vanuit jouw gemeente graag aanspreekpunt wil worden dan kan je dat ook via dit mailadres melden. Geef even je adresgegevens en de regio waar je voor wil staan, dan kunnen we dat vastleggen.

 

 

Contact informatie

Adres

Nieuwendammerdijk 185 1025 LH te Amsterdam.

Telefoon

+31 (0)6 53228668

KVK

80294227

Neem contact op

Contact informatie

Adres

Nieuwendammerdijk 185 1025 LH te Amsterdam.

Telefoon

+31 (0)6 53228668

KVK

80294227

Neem contact op