Voetgangersvereniging Utrecht-Oost

Voetgangersvereniging Utrecht-Oost (VVUO) behartigt de belangen van de voetganger in Utrecht-Oost. Oost is een oude, maar levendige wijk met 33.000 inwoners. De wijk ligt tussen de historische binnenstad en het groene buitengebied Maarschalkerweerd. Alle voorzieningen zijn op loopafstand, maar omdat de krappe verkeersruimte in Oost gedeeld wordt met vele fietsen, auto’s, bussen en vrachtwagens, komt de voetganger er soms bekaaid vanaf. Zeker bij herinrichtingen van straten en buurten willen we de plannen en uitvoering kritisch vanuit het perspectief van de voetganger bekijken.

Lopen in Oost
Het Utrechtse Mobiliteitsplan voorziet een sterke groei van het aantal inwoners in Oost vanwege de nabijheid van universiteit en sciencepark. Lopen krijgt in het plan speciale aandacht. Hoe meer bewoners zich te voet bewegen door de wijk, hoe beter de schaarse verkeersruimte wordt benut. Bovendien draagt lopen bij aan de leefbaarheid: je ziet meer van je omgeving, je maakt makkelijker contact met buurtgenoten en het houdt je fit. Maar, dan moet de openbare ruimte wel op lopen ingericht zijn, voor zowel jong als oud!

Vlot, vrolijk en veilig
In Oost zijn of komen een aantal ingrijpende verkeersprojecten in uitvoering, zoals Maliesingel, Malieblad, Maliebaan, Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat, Platolaan en Oosterkade. VVUO denkt graag mee, zodat bewoners zich na herinrichting van straten en kruisingen nog meer te voet gaan verplaatsen in de wijk. We kijken niet alleen naar bereikbaarheid (hoe loop ik zonder omwegen van A naar B), maar ook naar de aantrekkelijkheid en veiligheid van looproutes. De voetganger moet zich vlot, veilig en vrolijk kunnen verplaatsen in de stad.

Lokaal initiatief
VVUO is een initiatief van wijkbewoner Ger Offringa, voormalig lid van de Wijkraad Oost met speciale aandacht voor verkeer. Liesbeth Heikens heeft zich later aangesloten. De landelijke vereniging brengt kennis van wetgeving en normen in. Voetgangers uit andere Utrechtse wijken zijn van harte uitgenodigd om samen met VVUO op te trekken.

Lid worden
Bewoners en ondernemers uit Oost kunnen zich via VVUO aansluiten bij de VoetgangersVereniging Nederland. Lidmaatschap is gratis. Aanmelden kan via vvuoost@gmail.com. Vermeld daarbij je naam en de buurt waarin je woont. Leden kunnen opteren om de landelijke (digitale) nieuwsbrief te ontvangen. VVUO wil ook het lokale nieuws uit Oost delen, mogelijk via de website of via een eigen nieuwsbrief. VVUO zal via het twitteraccount @VVUO13 lokale verkeersprojecten in Oost volgen.

Meldpunt
Heb je suggesties voor betere looproutes in Oost? Heb je tips die het lopen in de wijk bevorderen? Of zoek je hulp bij contact met de gemeente bij ‘lopende zaken’? Mail ons via vvuoost@gmail.com.

PERSBERICHTEN VVUO
Oprichting VV Utrecht Oost
Verbijstering over plannen Maliebaan
Opiniestuk AD/UN Maliebaan
Herinrichting Biltstraat
Advies coalitie-onderhandelaars Utrecht
Herinrichting Platolaan

LOPENDE VERKEERSPROJECTEN IN OOST

Reigerstraat en Nachtegaalstraat
De herinrichting van de Nachtegaalstraat en later dit jaar de Burgemeester Reigerstraat leveren ruimere stoepen met een fraaiere aankleding. Het winkel- en wandelgebied krijgt een enorme impuls; deze brede stoepen zou je in de hele stad wensen. De overgang van deze ruime stoepen naar het ‘olifantenpaadje’ voor voetgangers in de Nobelstraat richting binnenstad wordt nu opvallender, en dus een aandachtspunt bij VVUO.

Maliebaan kruispunt en promenade
Nu de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat heringericht worden verschuift de focus naar het kruispunt met de Maliebaan, een cruciale schakel tussen de twee winkelstraten. Plannen om de middenbaan autovrij te maken en te bestemmen voor fietsers en voetgangers hebben onze speciale aandacht: is de voetganger hier veilig tussen alle (snel)fietsers van en naar het Sciencepark? En dwingt de ovonde overstekende voetgangers (te) ver naar de buitenkant?

Kruispunt Platolaan
De kruising bij de Platolaan is ingewikkeld na de komst van de sneltram richting Sciencepark. Voetgangers die vanuit Rijnsweerd richting tramhalte, zwembad, sportvelden van Kampong of Utrecht Sciencepark willen lopen moeten een autoweg, trambaan en druk fietspad oversteken. Nieuw is het plan om een fietspad dwars over de Platolaan te leggen waardoor voetgangers nóg een obstakel moeten nemen.

Malieblad
Door de herinrichting van het Malieblad is het Park Lepelenburg over de singel heen getrokken, waardoor de wandelroute rond de singel attractiever is geworden. Hiermee is het oude parkontwerp van landschapsarchitect Zocher uit 1829 in ere hersteld. Het nieuwe Malieblad heeft ruimere wandelpaden die de binnenstad, singel en Maliebaan op een groene wijze verbinden. Nog niet duidelijk is hoe het Malieblad gaat aansluiten op de Maliebaan.

Ostadeplein
De transformatie van een saai, gevaarlijk verkeersplein naar een vriendelijker ‘shared space’ levert, met nog wat aanpassingen als een extra zebrapad en straat meubilair om uit te rusten, een prettiger gebied op voor voetgangers. De aankleding met klinkers en plantenbakken draagt bij aan de verblijfswaarde. De ruimte rond het Diakonessenhuis wordt ook opgeknapt, wat het hele gebied rustiger maakt en prettiger maakt om (rond) te kopen.

Oosterkade
Door het nieuwe station Vaartsche Rijn worden de Ooster- en Westerkade belangrijke looproutes naar de binnenstad. Bij de herinrichting wordt prioriteit aan voetgangers gegeven, want treinreizigers transformeren hier in wandelaars. Voor voetgangers is klinkerbestrating op de weg met een bredere stoep aantrekkelijk. De Fietsersbond pleit echter voor een doorgaande (snel)fietsroute met breed wegvlak van rood asfalt om de snelheid van fietsers te faciliteren

Ledig Erf
Oost loopt over in de Binnenstad bij het Ledig Erf. Er liggen twee varianten voor om het gebied eromheen opnieuw in te richten. Meer fiets, minder auto. Voor wie geregeld vanuit Oost naar bijvoorbeeld de Twijnstraat loopt een relevante keuze. Volg hier de discussie.