SWOV

Hoewel het SWOV is opgericht op zien we op de pagina de voetganger überhaupt niet als categorie terug.

In de meeste publicaties van dit instituut worden bovendien de belangen van voetgangers en fietsers nogal anachronistisch op een hoop gegooid. SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek en wil met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een veiliger wegverkeer. SWOV helpt antwoord te vinden op vragen waar beleidsmakers en andere verkeersprofessionals mee te maken krijgen. Hoewel het SWOV is opgericht op zien we op de pagina de voetganger überhaupt niet als categorie terug. In de meeste publicaties van dit instituut worden bovendien de belangen van voetgangers en fietsers nogal anachronistisch op een hoop gegooid.

Zie verder.

Pas dieper zien we wat gegevens over voetgangers.

Zie verder.

Gerelateerde artikelen

KIM

KIM

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KIM levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hoe gaan zij om met het voetgangers perspectief? Dit belangrijke instituut heeft een onderzoeksprogramma opgezet voor...

Lees meer
CROW

CROW

CROW is een kenniscentrum voor Verkeer en Vervoer en geeft ook een handleiding uit om goede voorzieningen voor voetgangers te creëren. CROW is een kenniscentrum voor Verkeer en Vervoer en geeft ook een handleiding uit om goede voorzieningen voor voetgangers te...

Lees meer