Voetgangers Vereniging Nederland

Wij willen Voetgangers verenigen om samen op te komen voor een land waar wandelen fijn, gezond en veilig is.

International Charter for Walking

De Voetgangersvereniging Nederland  nodigt Nederlandse gemeenten graag uit om deze Charter te ondertekenen. Ondertussen willen we de voetgangersplannen van gemeenten alvast eens toetsen aan dit Handvest. Als eerste stap gaan we alle gemeenten met hun plannen op een rij zetten. 

Utrecht

In de echte fietsstad Utrecht ligt nu het Mobiliteitsplan 2040 voor. De VoetgangersVereniging Nederland heeft samen met Stichting Wandelnet een reactie gestuurd. Zie ons persbericht hierover. Hieronder ook de volledige inspraaktekst.

 

Utrecht-Oost

Voetgangersvereniging Utrecht-Oost (VVUO) behartigt de belangen van de voetganger in Utrecht-Oost. Oost is een oude, maar levendige wijk met 33.000 inwoners. Lees hier meer

 

Rotterdam

Rotterdam wordt een prachtig voorbeeld van een voetgangersvriendelijke stad. Niet voor niets was Rotterdam ook gastheer voor het internationale Walk21 event. In dit rapport kunnen we kennisnemen van een inspirerend visie.

Nijmegen

De voetganger was onderbelicht gebleven binnen ons mobiliteitsbeleid”, zo schreef het Nijmeegse college in het Ambitiedocument Mobiliteit 2019-2030. De presentatie van de nieuwe plannen markeert een omslagpunt. B&W zet de spotlights vol aan.

De Haag

Den Haag heeft hard gewerkt aan een nieuwe mobilieitsstrategie. Helaas komt de voetganger er in al hun documenten bekaaid af. Voetgangers worden vrijwel niet, of enkel in combinatie met fietsers genoemd. De aparte belangen van voetgangers zijn niet in het visier van het Haagse bestuur.

Contact informatie

Adres

Nieuwendammerdijk 185 1025 LH te Amsterdam.

Telefoon

+31 (0)6 53228668

KVK

80294227

Neem contact op