Ik heb me aangemeld als regievertegenwoordiger voor de regio Halfweg-Zwanenburg

Halfweg ligt in de gemeente Haarlemmermeer en direct aan de gemeentegrens van Amsterdam. Als het gaat over veilig deelnemen van voetgangers aan het verkeer komen daar als verantwoordelijke partijen het recreatieschap Spaarnwoude en Rijnland bij.
Halfweg vormt samen met Zwanenburg een dubbeldorp. Bijna alle voorzieningen bevinden zich in Zwanenburg. Wil je natuur dan is Spaarnwoude Houtrak in Halfweg de aangewezen plek. Wat ontbreekt is een veilige ruimte voor voetgangers om binnen dit alles te kunnen lopen, voor hun werk, de dagelijkse boodschappen, een bezoek aan de huisarts en voor ontspanning, gezondheid en onderling contact. In het contact met de verschillende verantwoordelijke partijen blijkt steeds maar weer hoezeer het bij het maken van plannen draait om fietsers en auto’s. Het is dus tijd voor nieuwe inzichten.
Adviezen van de fietsersbond wegen zwaar, het wordt tijd dat daar adviezen van de voetgangersvereniging bij komen. Want wegen en fietspaden zijn niet veilig voor voetgangers. Het is tijd – met name door de steeds groeiende toename van het aantal fietsers, wielrenners en pedalecs – voor een goed voetgangersbeleid met voldoende brede, aantrekkelijke en uitnodigende looproutes in onze woonomgeving. Zodat bewoners veilig, vrolijk en zonodig ook via de kortste weg, kunnen lopen naar de voorzieningen van het dorp en het mooie groen vlakbij voor recreatie.