Dilemma

Fietsers en voetgangers. Ze worden in veel beleidsnota’s gezien als partijen die organisch bij elkaar horen. Dat is mooi: want fiets, voet en OV kunnen samen zorgen voor een schone leefbare stad.

In de praktijk, op de straten zelf, ligt het vaak wat moeilijker. Immers, fietsers gaan gewoon veel harder en voetgangers lopen hen voor de ‘voeten’, c.q. wielen. Experimenten met Shared Space of fietser te gast, zijn een succes als je kijkt naar het aantal ongelukken. Maar nader onderzoek wijst ook uit, dat het alleen werkt als voetgangers een defensieve gedragsstijl erop nahouden. Vergelijkbaar met de motor tegenover de auto op de snelweg. Motorrijders kunnen les krijgen in defensief rijden. Maar we willen toch dat kinderen zich vrij kunnen bewegen..

Voor wie moet je dan kiezen: voor de fietser met haast, of de voetganger. Een dilemma? Dat hoeft niet, maar dan moet je de verschillende vereisten wel onder ogen willen zien. En veel preciezer kijken wanneer welke oplossing wérkt, voor iedereen. Een doorgaande hoofdfietsverbinding moet je niet willen plannen over een voetpad, met een predicaat ‘ fietser te gast’. Dat betekent de facto het einde van het voetpad. Maar een recreatieve rustige fietser die geen haast heeft en wil genieten van de verblijfplaats, ja dat past wel bij het ‘ fietser te gast’ gedrag.

Andersom is een ‘voetganger te gast’ op een fietspad ook een noodoplossing. Kijk eerst eens waarom er geen aparte voetgangersruimte kan zijn. Is er soms ruim baan gegeven aan parkerende auto’s en autobanen. Pak dat eerst eens aan. Of zoek een alternatieve doorlooproute. Pas als er geen andere looproutes zijn, is ‘voetganger te gast’ een optie.

 

Gerelateerde artikelen

Frances de Waal

Ik heb me aangemeld als regievertegenwoordiger voor de regio Halfweg-Zwanenburg Halfweg ligt in de gemeente Haarlemmermeer en direct aan de gemeentegrens van Amsterdam. Als het gaat over veilig deelnemen van voetgangers aan het verkeer komen daar als verantwoordelijke...

Lees meer

Automatische concepten

Rotterdam wordt een prachtig voorbeeld van een voetgangervriendelijke stad. In dit rapport kunnen we kennisnemen van een inspirerend visie. De aanpak kan een voorblad zijn voor andere regio’s in Nederland. Hier kom je direct bij het fraaie rapportGerelateerde...

Lees meer