CROW

CROW is een kenniscentrum voor Verkeer en Vervoer en geeft ook een handleiding uit om goede voorzieningen voor voetgangers te creëren.
CROW is een kenniscentrum voor Verkeer en Vervoer en geeft ook een handleiding uit om goede voorzieningen voor voetgangers te creëren.
Oorspronkelijk voor overheden en o.m. marktpartijen in de wegenbouw. Later zijn daar allerhande organisaties min of eer gedwongen mee gefuseerd. Nu wil deze instantie er zijn voor alle vormen van mobiliteit en een baken zijn voor kennisvragen over verkeer en vervoer voor decentrale overheden. Bij CROW ligt het accent op de praktische uitvoering.
De CROW brengt de kennismodule voetgangers met praktische richtlijnen voor een goed voetgangersbeleid.

Bijvoorbeeld: hoe te komen tot een netwerk van goede looproutes met onderwerpen zoals: wat zijn kenmerken van goede looproutes (voor ontwerp van straten en paden), een checklist met richtlijnen voor de kwaliteit van looproutes, een QuickScan voor snel bepalen huidige kwaliteit looproutes enkwaliteitscatalogus voor bepalen kwaliteit looproutes.

Zie verder.

Gerelateerde artikelen

KIM

KIM

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KIM levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hoe gaan zij om met het voetgangers perspectief? Dit belangrijke instituut heeft een onderzoeksprogramma opgezet voor...

Lees meer
SWOV

SWOV

Hoewel het SWOV is opgericht op zien we op de pagina de voetganger überhaupt niet als categorie terug. In de meeste publicaties van dit instituut worden bovendien de belangen van voetgangers en fietsers nogal anachronistisch op een hoop gegooid. SWOV is het nationaal...

Lees meer